Aktuellt »

 

Öppna mottagningen på tisdagar och torsdagar följer skolans terminer och håller på fram tills 18 december och börjar igen 8 januari.

 

 

Välkommen till MIRA Barnfysioterapi

 

 

MIRA är en sjukgymnastisk verksamhet för barn upp till 17 år. Vår strävan är att alla barn skall må bra i sin kropp och ha en god fysisk självkänsla. Vi arbetar framförallt inom områden som:

M - Motorisk utveckling
I - Idrott
R - Rehabilitering
A - Aktivitet

 

 

Motorisk utveckling:

Från 0-12 års ålder sker barnets grovmotoriska utveckling. Den påverkas dels av barnets egna förmågor, dels av att barnet får uppgifter att lösa samt av miljön. En nedsatt motorisk förmåga kan försvåra för barnet att delta i lek och aktiviteter med kompisar. Barn som har en något försenad motorisk utveckling kan behöva identifieras och få träning för en god fortsatt utveckling.

 

Idrott:

På MIRA träffar vi många idrottsungdomar. Vi har kunskaper om rehabilitering vid akuta skador och olika långvariga smärttillstånd. Vi har även kunskaper om motorisk inlärning, dvs hur man skall träna i olika inlärningsstadier. Vi har alla själva varit aktiva inom idrott och vet hur viktigt det är att kombinera rehabilitering och träning. Många idrottsungdomar kommer och tränar på vår öppna mottagning.

 

Rehabilitering:

Barn som har råkat ut för trauma, sjukdom eller blivit opererade kan komma till oss för rehabilitering. Vi samarbetar gärna med skolan för att hitta lämpliga lösningar för en snabb återgång till normal aktivitet.

 

Aktivitet:

Ett nytt hälsoproblem hos unga är brist på fysisk aktivitet. Detta leder i sin tur ofta till svaghet, smärttillstånd och övervikt. Allt detta påverkar barnets fysiska självkänsla och det kan vara jobbigt att ta itu med problemet. Vår målsättning på MIRA är att locka fram glädjen i att röra på sig. Tillsammans med barnet vill vi hitta lösningar som leder till att barnet är fysiskt aktivt, har en normal vikt och en god fysisk självkänsla.

 

 

 Samarbetpartners


 

Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar bl.a. med BVC, ortopedläkare, barnläkarmottagningar, barnsjukhus, skolhälsovård, barnhabilitering, vårdcentraler, logopeder och idrottskliniker. Barnets behov står alltid i centrum.

 

Några av våra stadiga samarbetspartners är:

Barnneurolog Elsa Tillberg, Läkarhuset Odenplan Barnortopediskt Centrum, barnortopedi.se

 

 

Kontaktuppgifter »

 

Telefontid vardagar kl 11-12

08-684 420 02

 

Ulrika Myhr

Leg Sjukgymnast, Barnspecialist

073-526 48 88

ulrika@mirabarnfysioterapi.se

 

Enni Tegengren

Leg Sjukgymnast

070-316 23 64

enni@mirabarnfysioterapi.se

 

Johanna Dahl Sudin

Leg Sjukgymnast

073-629 33 39

johanna@mirabarnfysioterapi.se

(Åter 1 februari)

 

Maud Nolet

Leg Sjukgymnast

072-284 94 84

maud@mirabarnfysioterapi.se

 

Richard Hartman

Leg Sjukgymnast

076-7129322

richard@mirabarnfysioterapi.se

mirabarnfysioterapi.se © 2012