M I R A

 

M - Motorisk utveckling

Från 0-12 års ålder sker barnets grovmotoriska utveckling. Den påverkas dels av barnets egna förmågor, dels av att barnet får uppgifter att lösa samt av miljön. En nedsatt motorisk förmåga kan försvåra för barnet att delta i lek och aktiviteter med kompisar. Barn som har en något försenad motorisk utveckling kan behöva identifieras och få träning för en god fortsatt utveckling.

I - Idrott

På MIRA träffar vi många idrottsungdomar. Vi har kunskaper om rehabilitering vid akuta skador och olika långvariga smärttillstånd. Vi har även kunskaper om motorisk inlärning, dvs hur man skall träna i olika inlärningsstadier. Vi har alla själva varit aktiva inom idrott och vet hur viktigt det är att kombinera rehabilitering och träning. Många idrottsungdomar kommer och tränar på vår öppna mottagning.

R - Rehabilitering

Barn som har råkat ut för trauma, sjukdom eller blivit opererade kan komma till oss för rehabilitering. Vi samarbetar gärna med skolan för att hitta lämpliga lösningar för en snabb återgång till normal aktivitet.

A - Aktivitet

Ett nytt hälsoproblem hos unga är brist på fysisk aktivitet. Detta leder i sin tur ofta till svaghet, smärttillstånd och övervikt. Allt detta påverkar barnets fysiska självkänsla och det kan vara jobbigt att ta itu med problemet. Vår målsättning på MIRA är att locka fram glädjen i att röra på sig. Tillsammans med barnet vill vi hitta lösningar som leder till att barnet är fysiskt aktivt, har en normal vikt och en god fysisk självkänsla.

 

Samarbetspartners

 

Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar bl.a. med BVC, ortopedläkare, barnläkarmottagningar, barnsjukhus, skolhälsovård, barnhabilitering, vårdcentraler, logopeder och idrottskliniker. Barnets behov står alltid i centrum. 

Kontaktuppgifter

Telefontid:

ti, ons, to kl. 11-12

08-684 420 02


kontakt@mirabarnfysioterapi.se 

För avbokning/ombokning, vänd er direkt till ansvarig sjukgymnast

Johanna Dahl Sudin

Leg Sjukgymnast, MSc

Specialist i pediatrik

073-6293339

johanna@mirabarnfysioterapi.se

 
Maud Nolet

Leg sjukgymnast, MSc

Specialist i pediatrik

072-2849484

maud@mirabarnfysioterapi.se

 
Sara Mannberg Bäckman

Leg. sjukgymnast, MSc

Specialialist inom ortopedi

073-6754528

sara@mirabarnfysioterapi.se

Mikaela Ljusterlind

Leg, sjukgymnast, MSc

Specialist i pediatrik

070-334 87 45

mikaela@mirabarnfysioterapi.se